podstarostwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) a nie tym, co aktualną odbywają służbę. Pod wielu chorągwiami nie masz tylko jeden towarzysz na komendzie, a drugi na furwachcie, a gdy przypadnie przypadkowa powinność, nie ma komendant kogo komenderować, przez co bywa często omieszkanie w powinnościach i krzywda jest dla pracujących, że i za innych pracować muszą, a nie pracujący w domach swToich siedzący, u dworów, na podstarostwach, nie tylko równy z nimi żołd biorą i często punktualniejszy, ale też do funkcji deputackich i do rang oficerskich bywają bliżsi”3. Oficerowie i towarzysze przekraczali w nieskończoność otrzymane urlopy, a nawet wręcz pełnili różne funkcje na dworach możnych panów lub znajdowali stałe zatrudnienie w urzędach skarbowych, przeważnie w komorach granicznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pawłowski, Bronisław 1962. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Studia z historii wojskowości, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo