podstawka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na relikwie. W bocznej połaci po stronie epistoły znajdować się ma Sacrarium z kanałem w murze urządzonym dla odpływu wody używanćj przy obrządkach, a nad tćm lub obok tego ma być wmurowana podstawka na ampułki i inne naczynia. Trzeba aby z tejże samći strony były w murze trzy ustępy, a w nich trzy siedzenia nakryte baldachimami , dla kapłana, diakona i sub - diakona. Naprzeciwko,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.