podstemplowywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 11 Podobne zjawisko poznawania przebiegu gry sił materialnych przez rozmyślne angażowanie w nią własnej świadomości może zdarzać się w dziesiątkach innych sytuacji. Jako przykład może służyć chociażby czynność podstemplowywania stropu chodnika kopalni zbyt długim stemplem. Taki stempel, podstawiony dołem na miejsce, górą musi jeszcze zostać odpowiednio daleko dobity „pyrlikierrf”. Uderzany, żeby „zaszedł” po „kapie” (mimo że dwóch ludzi prze go jeszcze dodatkowo w pożądanym kierunku, nakładając swój pych na ciosy młota), sprężynuje i odbija uderzenia, aż któremuś silniejszemu ulegnie. (Cza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szewczyk, Jan 1971. Filozofia pracy, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.