podstolstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rowa, wnuk Mikołaja, podsk. w. kor., był synem Piotra (f 1643 lub 1645), człowieka nader wykształconego, który odbył swe studia na uniwersytetach w Moguncji, w Pont aMousson (1617/8), w Lowanium(1619) i Bolonii (1620), a po powrocie do kraju, dzięki wpływom swej familii otrzymał szybko starostwo parczowskie, podstolstwo, kraj■czostwo i wreszcie stolnikostwo kor. Zaznaczył się jako rotmistrz i jako poseł lubelski na sejmy 1623, 1628, 1629 (pierwszy), 1635 (drugi), 1637 (pierwszy). Jan Karol w młodych latach walczył...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.