podsuszarka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Urządzenie do ciągłego barwienia tkanin metodą The. rmosol Urządzenie to składa się z napawarki, podsuszarki, suszarki, dogrzewacza i pralnicy szerokościowej. Miejsca niebezpieczne są następujące: koła pasowe i zębate, pasy napędowe, wały napawarki, wały wyżymające pralnicy szerokościowej oraz ogrzane powierzchnie suszarki, dogrzewacze i ściany wanien pralnicy. Wszystkie koła i pasy napędowe należy zabezpieczyć za pomocą trwałych osłon me.talowych. Silniki elektryczne, które napędzają wentylatory w suszarce i dogrzewaczu należy uziemić...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aścik, Kazimierz (red.) 1970. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle włókienniczym. Wydawnictwo przeznaczone do szkolenia personelu kierow­ni­czego, Łódź : ZG Stowarzyszenia Włókienników Polskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.