podwóz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czerwonej. Walki o Stalingrad postawiły przed marynarzami flotylli szereg nowych zadań, z których najważniejszymi były: 1) Artyleryjskie wsparcie armii, broniącej dostępów do miasta, a potem do jego poszczególnych przedmieść i wybrzeży Wołgi; 2) Lądowanie desantów taktycznych na tych odcinkach wybrzeża^ gdzie przeciwnikowi udawało się dotrzeć do rzeki; 3) Zabezpieczenie przeprawy wojsk i sprzętu techniczno bojowego, podwozu amunicji i żywności; 4) Ewakuacja rannych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PMorsk - Przegląd Morski (Gdynia)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.