podwojenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Powstanie listopadowe obudziło w nim najgorętsze dla kraju nadzieje. Nauka, doskonałość pióra, wymowa, wskazywały na niego, jako na najzdolniejszego zająć urząd ministra wojny. Na tej też posadzie aż do końca kampanii zaszczytnie wytrwał. Wywieziony następnie z wszystkimi jenerałami w głąb Rosyi, koił smutek oddalenia od ojczyzny boleść po tak wielkich klęskach podwojeniem pracy w zakresie literackim. Ale w przygodach tych wiele jego utworów, jak na przykład długi poemat Yella, niepowrotnie zaginęło. W parę lat po uwolnieniu z Wołogdy osiadł w swym majątku w Poznańskiem. Wspierany doświadczeniem starszego brata...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.