poeta-hutnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W 1612 roku powstał pierwszy w języku polskim poemat o hutnictwie pt. Officina ferraria albo huta y warsztat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego napisany przez hutnika śląskiego Walentego Roździeńskiego, w którym poeta-hutnik wyśmiewa piece produkujące żelazo lane, nie wróżąc nowemu materiałowi większej przyszłości. Jest to tym ciekawsze, że wielkie piece widział Roździeński w Czechach, a w poemacie przedstawił dzieje żelaza od starożytności do czasów sobie współczesnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Murza-Mucha, Paweł, Ziemkiewicz, Jerzy 1967. Człowiek i żelazo, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.