poeta-krajoznawca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Literatura wydaje w tym czasie poetów-krajoznawców: Seweryna Goszczyńskiego (1801—1876), który stał się odkrywcą Tatr dla literatury i położył wielkie zasługi dla etnografii regionu („Dziennik podróży do Tatro w“, wyd. 1855) oraz Wincentego Póła (1807—1872), który w „Pieśni o ziemi naszej“ (1835) opisał malowniczo ¡krajobrazy wielu ¡dzielnic Polski i życie ich mieszkańców...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Turystyka 1966. Turystyka motorowa. Materiały instruktażowo-informacyjne. Cz. 1, Warszawa : Polski Związek Motorowy
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.