poeta-rybałt

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przyjęcie chrześcijaństwa nie spowodowało nagłego zniknięcia dawnych bardów. Mimo pogardy i prześladowań ze strony państwa i Kościoła, przez długi jeszcze czas zachowali oni i rozpowszechniali pieśni bohaterskie z epoki pogańskiej. Ich następcy stawali się z biegiem czasu wędrownymi artystami, dając na Węgrzech początek znanej już wtedy w Europie profesji poetów-rybałtów. Śpiew był tylko jednym z wielu rodzajów sztuk, jakie uprawiali ku rozrywce widzów i słuchaczy. Źródła pisane określają ich bądź łacińską nazwą „joculator”, bądź słowiańską „igric”. W XIV wieku nastąpiło wśród nich zróżni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klaniczay, Tibor, Szauder, József, Szabolcsi, Miklós 1966. Historia literatury węgierskiej. Zarys, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.