poetycko-lekarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) związkach incestu. Już tak wczesny, przedhegeliański romantyk, Novalis, autor Hymnu do nocy, którego urywki recytowałem sobie jako inkantacje, w swojej metafizyce monarchów i apologii państwa idealnego, „mistycznego“ („Obywatel doskonały całym sobą żyje w państwie, nie ma żadnej własności poza państwem“) przewidywał wszechobecność policji, aż do pedantycznych szczegółów: „Policja medyczna. Sztuka kucharska należy do resortu policji. O dietach różnych stanów. Rozrywki ludu (Die Volkslustbarkeiten) podlegają poetycko-lekarskiej policji“! I dalej: „Ekonomia państwowa. Aby oszczędzić drwa na opał — kuchnie komunalne, komunalne mieszkania. Nadzór policji nad umeblowaniem i sprzętami kuchennymi — całość ekonomii może być uprawiana przez państwo; stan włościański rozpadnie się i pozostanie tylko stan pracujących.“ Taksowanie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wat, Aleksander 1977. Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Cz. druga, Londyn : Polonia Book Fund Ltd.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.