poetycko-perfekcjonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bardzo ważne znaczenie ma tu zatem dwoistość literackiego patronatu, jaki ze świadomego wyboru oddał nad swym dziełem Jaszowski Franciszkowi Wężykowi i Stanisławowi Staszicowi. Odwołanie się do Wężyka jako autora Okolic Krakowa ma znaczenie nie tylko poetycko-perfekcjonistyczne, wskazuje bowiem wyraźnie, że Jaszowski usiłował stworzyć „górskie” uzupełnienie Okolic Krakowa. Idzie wyraźnie o stworzenie dzieła analogicznego, sytuującego się równolegle wobec uznanego dzieła Wężyka. Patronat Staszica ma inne znaczenie. Wdarto pamiętać, że koronne dzieło Staszica O...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Graszewicz, Marek, Kolbuszewski, Jacek (red.) 1988. Kultura, literatura, folklor. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo