poetycko-retoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) obrazowania, zwięzłość i przejrzystość kompozycyjną. Unikał wyrazów rzadkich i nie aprobowanych przez normy języka warstw kulturalnych, słownictwo jego obfituje natomiast w wyrazy oznaczające przedmioty abstrakcyjne i psychiczne, a także w wyrazy o szerokim zakresie, przeto ubogiej treści znaczeniowej; porównania i przenośnie rzadko kiedy wykraczają poza metaforykę języka potocznego i przyswojone przez czytelników dziedzictwo poetycko-retoryczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Markiewicz, Henryk 1986. Literatura pozytywizmu, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.