poetycko-utopijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W naukach społecznych wskazuje Haas na S. Kracauera („Die Angestellten”, 1929) oraz Marie Jahodę, P. F. Lazarsfelda i H. Zeisela („Die Arbeitslosen von Marienthal”). W tymże czasie „literatura zatraciła swą funkcję poetycko-utopijną”, a podobnie głębokie zmiany dokonały się w dziennikarstwie: E. E. Kisch umożliwił „oderwanie się od aktualiów dnia”, w miejsce „wiecznej nowości” wprowadzając „wiecznie to samo” czyli typowość. Zrelatywizowało to...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.