pogrobowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tak bardzo różne usposobienia. Każda faza sytuacji była k lejno patroszona: przednarodzeniowa odraza braci bliźnii cesarskie cięcie, pogrobowość w przypadku ojcostwa i ov rzadsza odmiana — w przypadku macierzyństwa, bratobd czy wypadek znany jako morderstwo Childsa i upamię niony namiętnym przemówieniem pana adwokata Bush który uzyskał zwolnienie niesłusznie oskarżonego, prau pierworództwa i łaska królewska, gdy w grę wchodzi bliźnięta i trojaczki, poronienia i dzieciobójstwa, symul wane i skryte, pozbawione serca foetus in foetu, aprosop wynikła z przekrwienia, agnacja u pewnych bezbrody« Chińczyków (zacytowana przez pana Kandydata Mullig: na) na skutek wadliwego połączenia guzów szczękowy« wzdłuż linii medialnej, tak że (jak powiedział) jedno uch mogło usłyszeć, co drugie powiedziało, dobrodziejstwa an< stezji, czyli snu w zamroczeniu, przedłużanie bólów pc rodowych w zaawansowanej ciąży dzięki naciskowi na żył« przedwczesne odejście wód płodowych (na przykładzi obecnego wypadku), a w następstwie niebezpieczeństw zakażenia macicy, sztuczne zapłodnienie przy pomocy strz> kawki, kurczenie się macicy w następstwie menopauz) problem utrwalania gatunku w przypadku kobiet, któr zaszły w ciążę na skutek zbrodniczego zgwałcenia, okropn rodzaj porodu zwany przez Brandenburczyków Sturzgebur zanotowane wypadki wielobliźniaczych, dwupłodowych urc dżin potworków, poczętych w okresie menstruacji lub prze spokrewnionych rodziców — jednym słowem, wszystkie ro dzaje ludzkich narodzin, które Arystoteles sklasyfikowa w swym arcydziele z chromolitograficznymi ilustracjami Najzawilsze zagadnienia położnictwa i medycyny sądowe zostały zbadane z tym samym zapałem co najbardziej po toczne wierzenia na temat ciąży, takie jak zakazywanie ko biecie w odmiennym stanie przestępowania wiejskich opłot ków, gdyż poruszenia jej mogą spowodować, że pępowim zadusi płód, oraz zabranianie jej w wypadku, gdyby żywiłi tęsknotę gorącą i niezaspokojoną, aby kładła rękę na owe okolicy swej osoby, którą długotrwałe używanie uświęcił« jako miejsce otrzymywania kar cielesnytdi. Nienormalność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Joyce, James 1969. Ulisses, przeł. M. Słomczyński, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.