pogrubić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z obyczajami ludzi tej epoki. Ta ceramika grzebalna składa się z drobnych modeli ówczesnych budowli i sprzętów domowego użytku. Wykopane z tych grobów gliniane zagrody w miniaturze i urny do ziarna wyobrażają dachy kryte ziemią lub dachówką, z żeberkami i pogrubionym słupkiem na krawędzi, co świadczy, że sposób układania dachówki był ten sam jak w naszych czasach; natomiast krawędzie owych dachów nie są jeszcze wygięte ku górze, jak to później weszło w zwyczaj u Chińczyków. Urny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nourse, Mary A. 1937. Dzieje 400.000.000 narodu. Chiny od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, przeł. J. Furuhjelm, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.