pohelsiński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) chanizmów i ograniczeń tzw. doktryny Breżniewa, szans ewolucji ustroju i możliwości procesów dewolucyjnych w ZSRR; 0 kontrowersyjnych rozważaniach dotyczących Chin; o plusach 1 minusach nieśmiałej pohelsińskiej koniunktury dla narodów naszego regionu; o eurokomunizmie jako potencjalnej szansie osłabienia pozycji stalinizmu i spoistości ideologicznej i politycznej bloku radzieckiego, i o krótkowzrocznej w tym zakresie polityce amerykańskiej, uwikłanej w sieci dawnych uprzedzeń...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.