poietyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wielu autorów mówi o potrzebie i wartości wytwórczych sprawności historyka. Wprawdzie w swojej recenzji z De la connaissance historique Marrou, Journet mocno podkreśla, że historyk nie jest i nie powinien być poetą 44, to jednak usprawnienia „poietyczne”, czyli wytwórcze, są historykowi koniecznie potrzebne. Wszak historiografia nie powinna być jakimś kopiującym tylko przeszłość jej zdwojeniem, lecz ma być twórczą próbą zrozumienia i wyjaśnienia zasygnalizowanej tylko i „zaszyfrowanej” wT dokumentach i śladach rzeczywistości historycznej45...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Swieżawski, Stefan 1966. Zagadnienie historii filozofii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.