poikilia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wyłącznie — szeptem? Nikt również, kto ma blade pojęcie o starożytnej estetyce, nie powie, że zasada „poikilii" (różnorodności) domagała się „ogarnięcia wszystkich zjawisk świata". „Poikilia" oznacza bowiem „upodobanie do bogactwa, koloru, świateł, kształtów, ruchów i ich różnorodności" 4, jakakolwiek zaś tendencja do „ogarnięcia wszystkich zjawisk świata” była głęboko obca Grekom, którzy „piękno widzieli raczej w poszczególnych rzeczach niż w ich zespołach" 5...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sandauer, Artur 1966. Dla każdego coś przykrego, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.