pojęciowo-teoretyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) teoria elektrycznej budowy ciał). Następne treści podawane są i uzasadniane w oparciu o tę teorię. Sposób opracowania podręcznika umożliwia uczniom zdobycie wiedzy na poziomie modeli praktyczno-obrazowych i na poziomie struktur pojęciowo-teoretycznych1. Do szczegółowych sytuacji praktycznych odwołujemy się tylko w nielicznych wypadkach, gdy jest to konieczne. Na początku każdego paragrafu umieszczone są pytania ukierunkowujące czytanie odpowiedniego fragmentu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Parnowski, Tadeusz (red.) 1973. Z warsztatu podręcznika szkolnego. Praca zbiorowa, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.