pojednoczenie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pojednoczenie się ‘zjednoczenie, ścisłe połączenie się w jedno, ścisły związek’: W chwili bólu jest chwila pojednoczenia się z nim (1,174) oraz dziś jeszcze tej harmonii, tego pojednoczenia się nie masz (1,226). Jako hasło z przytoczonym powyżej znaczeniem rejestruje rzeczownik pojednoczenie tylko SWil, forma jednak...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PFil - Prace Filologiczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.