pojedyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czysto statystyczna interpretacja mechaniki kwantowej zakłada, że iloczyn wielkości pxq, interpretowanych jako pierwiastek z iloczynu średnich odchyleń kwadratowych populacji statystycznych, nie może być mniejszy od pewnej stałej związanej ze stałą Plancka. Pizy tej interpretacji nie można dowieść, że wielkości p i q muszą być niedookreślone dla pojedycznego obiektu kwantowego. Mechanika kwantowa rozstrzyga jedynie, że rozrzuty tych wielkości w dowolnie realizowanej populacji ograniczone są przez zasadę nieoznaczoności:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
NKryt - Nowa Krytyka (Szczecin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.