pojeniecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Olbrzymie ubytki w naszych zbiorach mogłyby były w pewnej mierze skompensować książki z bibliotek pojenieckich w Niemczech i innych krajach Środkowej Europy zajętych przez Niemców, gdyby je wszystkie przewieziono do kraju. Ilość wszystkich tomów, którymi rozporządzały biblioteki w polskich obozach jenieckich zarówno dla szeregowych, jak i oficerskich, można oceniać na 250—300 tysięcy, z czego trzy największe oflagi (VII-a w Mumau — Bawaria, II-c w Dobiegniewie — Woldenberg i Il-d w Nadarzycach, pow. Wałcz, woj. koszalińskie — dawniej Gross...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.