pojutrzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wiele spośród wymienionych przymiotników wyszło z użycia ustępując miejsca innym derywatom od tej samej podstawy, różniącym się przyrostkami. Tak więc zamiast przymiotników bokowy, losowy funkcjonują w dzisiejszej polszczyźnie boczny, leśny, zamiast doborny — doborowy, pojutrzny — pojutrzejszy, opiekuński — opiekuńczy, spoleczeński — społeczny, starowny — staranny, tameczny — tamtejszy, wdowieński — wdowi. Poza sufiksem różnicę może stanowić także forma podstawy: życiodawczy — życiodajny (dać — dawać). Przymiotni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PFil - Prace Filologiczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.