pokarboński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ostatnim z głównych składników modelujących krajobraz w warunkach silnej antroporesji - są hałdy i zwałowiska odpadów pokarbońskich. W przeszłości sypane były one w pobliżu kopalń. Były to wysokie zwały o regularnych kształtach i nieregularnych wierzchowinach - zwane nadpoziomowymi. W późniejszym okresie (druga połowa XX wieku) zaczęto tworzyć zwałowiska niwelacyjne w Dolinie Górnej Bytomki, częściowo „ wchodzącej” w obszar zachodnich Łagiewnik. Około 1925 roku na terenie Łagiewnik znajdowały się trzy duże zwałowiska kopalniane oraz dwa składowiska (hałdy) odpadów hutniczych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.