pokarboński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ostatnim z głównych składników modelujących krajobraz w warunkach silnej antroporesji - są hałdy i zwałowiska odpadów pokarbońskich. W przeszłości sypane były one w pobliżu kopalń. Były to wysokie zwały o regularnych kształtach i nieregularnych wierzchowinach - zwane nadpoziomowymi. W późniejszym okresie (druga połowa XX wieku) zaczęto tworzyć zwałowiska niwelacyjne w Dolinie Górnej Bytomki, częściowo „ wchodzącej” w obszar zachodnich Łagiewnik. Około 1925 roku na terenie Łagiewnik znajdowały się trzy duże zwałowiska kopalniane oraz dwa składowiska (hałdy) odpadów hutniczych...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.