pokawienie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) istotnego bogactwa. W wielkiej masie materiału wyrazowego tylko nieznaczną stosunkowo część, wyrażającą się ułamkiem wymienionej liczby, można uwzględnić i wyzyskać w nowocześnie rozumianym słowniku języka polskiego. Nie będzie w nim miejsca dla takich wyrazów jak: pokarczeć, pokawienie się, uśląknięcie, uśliptany, uśmerlenie, i mnóstwa tym podobnych słów mających rzekomo interesować językowego „botanika“ rejestrującego wszystko, cokolwiek się pojawi na powierzchni życia językowego, i cofającego się przed dokonywaniem jakiejkolwiek selekcji dla celów praktyczno-spolecznych. Co gorsza, część...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1954. Z zagadnień leksykografii polskiej, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.