pokonfliktowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzenia, nienawiść, kult cwaniactwa, przemocy itp. Cechy te, jak wszystkie zresztą ukształtowane w procesie społecznym cechy psychiczne, wykazują długą żywotność i rzutują wyraźnie na zachowania ludzi w sytuacjach pokonfliktowych. Szczególnie widoczna jest tendencja do preferowania konfliktowych metod w rozwiązywaniu nowych trudnych problemów. Tendencja ta jest po części następstwem utrwalenia w okresie konfliktu pewnych wzorów behawioralnych, odtwarzanych później w sposób stereotypowy i bezrefleksyjny, po części zaś, jest to świadome powielanie raz wypróbowanych wzorów walki o interesy. Powielanie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Białyszewski, Henryk 1983. Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.