pokrytyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 14. Wiek XIX był przekonany wraz z Kantem, że poznanie jest aktywnym tworem umysłu, i wyjątkami byli ci, co nie podzielali tego przekonania; wierzono, że Kant dokonał „przewrotu kopernikańskiego“, dzielono dzieje filozofii na okres przedkrytyczny i pokrytyczny i sądzono, że w okresie pokrytycznym wszystko, co z Kantem niezgodne, jest już anachronizmem. Tymczasem w wieku XX dość znaczna część poglądów była znów „przedkrytyczna“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tatarkiewicz, Władysław 1970. Historia filozofii. T. 1-3, wyd. 7, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.