pokrzyżacki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Omawiając problemy konserwacji zabytków niesposób pominąć ogólnej charakterystyki stylowej terenu. Województwo olszstyńskie to przede wszystkim kraina gotyku, przedstawia ącego wielką różnorodność form, od surowej formy budowli pokrzyżackich, mających piętno wpływów północno-niemieckich, — aż do wspaniałej formy kościołów Ornety czy Fromborka, uwidaczniających w swych detalach — fryzach i portalach — wpływy Lombardii, bądź odmiennych w formie budowli Pasłęka, reprezentującego swymi budowlami i układem urbanistycznym wpływy holenderskie. Równie cie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.