pokupny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przeciw duchowi, zaparcie się swojej misy i. A w jakiejże formie snadniej podać im te idee, jeżeli nie w tej, której użył Góthe, Byron, Mickiewicz, do wypowiedzenia tego, co mieli za prawdy najgłębsze, najistotniejsze? Dramat fantastyczny, nadziany ideami, rozwiązujący wszystkie kwestye „ludzkościowe” stał się więc bardzo pokupnym artykułem na targu naszej poezyi; a przynajmniej, jeżeli popyt był słaby, to ofiarowanie było obfite. Z mnóstwa wybieramy jeden, który znowu doskonale reprezentuje całe genus\ wszystko w nim jest, patryotyzm i nieszczęśliwa miłość, wieszcze natchnienia i gorzkie zawody, tajne spiski i sekret na uszczęśliwienie ludzkości, ludzie szlachetni i podli, geniusze i głupcy, aniołowie i djabły-, wszystko, co tylko być powinno, co tylko być może w takim niby „Fauście” czy „Manfredzie”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1904. Historya literatury polskiej. T. 4-5, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.