polemicznoreligijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stosunkowo często w XVI w. pokuta występuje w znaczeniu 'sakrament pokuty’ (samodzielnie bądź w dwuczłonowej nazwie). Znaczenie to notujemy zwłaszcza w utworach polemicznoreligijnych, w których toczy się walka o sakramenty w ogóle, a o sakrament pokuty w szczególności; por. np. u Wujka: „Wyznawam też/ że iejt śiedm prawdziwie a włajnie Sakramentów nowego Zakonu... to iejt: Krzejt/ Bierzmowanie/ Ciało Pańjkie/ Pokutę/ Ojtótnie pomazanie/ Kapłaństwo/ y Mśłżeńjtwo” WujJud 26...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.