poletkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sposoby oczyszczania ścieków zbliżone do naturalnych stosuje się najczęściej dla małych osiedli i miast, położonych wśród terenów rolniczych. Urządzenia do tego celu mogą być tymczasowe lub stałe. Można tu zaliczyć następujące urządzenia i sposoby: osadniki poletkowe, osadniki periodyczne, stawy ściekowe, stawy zalądowywane, nawadnianie użytków rolnych, rozprowadzanie ścieków w gruncie, pola filtracyjne, pola irygowane, stawy rybne, zbiorniki zaporowe i inne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hermanowicz, Witold et al. 1965. Technologia wody i ścieków, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.