poliacetylen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 218 polimery półprzewodzące — półprzewodniki polimeryczne oraz polimery o własn. fotoelektrycznych. Własn. półprzewodników mogą mieć polimery ze sprzężonym układem wiązań podwójnych, np. poliacetylen (—CH=CH—)„. kompleksy polimerowe z przeniesieniem ładunku, polimery koordynacyjne, niektóre biopolimery, a także polimery napełniono sadzą lub proszkiem metali. Przykładem zastosowań p.p.: prostowniki, termorezy story i fotorezystory, akumulatory elektr., powłoki antysta tyczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Jan et al. 1990. Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Chemia, wyd. 2 zmien., Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.