poliaza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) POLISACH AR AZY [gr.], poliazy [gr.], enzymy należące do grupy —► hydrolaz glikozydowych, katalizujące hydrolityczny (z udziałem wody) rozpad wiązań glikozydowych w polisacharydach; występują w świecie roślinnym i zwierzęcym (np. w sokach trawiennych); do p. należą m.in.: —» amylazy, celulaza, inulinaza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.