polichóralność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) LILIUS Franciszek, ur. ok. 1600 w Krakowie (?), zm. 1657 pod Tarnowem, kompozytor, muzyk, prawdopodobnie syn Wincentego; był członkiem kapeli król., od 1630 do śmierci — kapelmistrzem katedry wawelskiej; wybitny przedstawiciel stylu wczesnego baroku: polichóralności (Missa brevissima na 8 głosów), koncertu na głosy solowe (Tua Jesu dilectio) oraz motetu koncertującego (Iubilate Deo omnis terra) ; tworzył również w stylu 4-głosowej polifonii a cappella: z jego bogatej twórczości dochowały się tylko szczątki...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.