polichloronaftalen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) u-chloronaftalen p-chloro naftalen oraz[ł-chloronaftalen, 2-chloronaftaIen — ciało stałe o temp. topn. ok. 60°. W elektrotechnice duże zastosowanie jako materiał izolacyjny (do wyrobu zalew) znajdują polichloronaftaleny (tzw. woskole), otrzymywane ze stopionego naftalenu przez działanie chlorem w obecności katalizatora (tlenku żelazowego) w temp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.