polichlorowinylowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ponadto do ważniejszych wyrobów, których produkcja uruchomiona została w roku 1960, należy zaliczyć: octanową folię do wyrobu błon fotograficznych, rentgenowskich, taśmy filmowej itp.; taśmy transporterowe (neoprenowe oraz polichlorowinylowe) dla górnictwa; taśmy transporterowe na tkaninie steelonowej dla górnictwa siarkowego; półtechnikę przędzy kordowej typu „super"; kauczuk wysoko styrenowy; polistyren wysokoudarny; styropian (cenne tworzywo dla izolacji termicznej, akustycznej itp.); 22 ważniejsze nowe leki; około 50 nowych...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1961. Rocznik polityczny i gospodarczy 1961, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.