polichlorowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cukrowych. Ze ś.o. organicznych syntetycznych najważniejszą grupę stanowią: związki polichlorowe (chlorowane węglowodory), fosforoorganiczne (estry kwasu tiono-, tiolo- lub dwutiolofosforowego) i nitrowane węglowodory (np. DNC, —► DNOC). Insektycydy polichlorowe działają gł. jako trucizny kontaktowe, a niektóre — dodatkowo jako fumiganty i trucizny przewodu pokarmowego; stosowane są one do niszczenia szkodliwych owadów we wszystkich podstawowych uprawach roślin oraz w sadach i lasach, jak również do dezynsekcji gleby i w gospodarstwie domowym; do najbardziej znanych należą: —*■ DDT, —> HCH, metoksychlor, DFDT, heptachlor, aldryna, dieldryna, eudryna oraz toxafen i in. polichlorowane terpeny. Insektycy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.