polichromijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ściołów, zwłaszcza gotyckich. Kształcony w Wiedniu pod okiem Ferstla na jego Votiv-Kirche (malowanej przez wiedeńskich malarzy dekoracyjnych, kształconych w Muséum für Kunst und Industrie, a więc podobnie jak nasz Mikulski, tylko zdolniejszych) — robiłem studia w tym kościele rysunkowe, a nawet polichromijne, uważając je za arcydzielne. Zapewne, i dziś jeszcze można tę polichromię uważać za zgrabną i nie pozbawioną pewnej harmonii i elegancji, choć trudno można by znaleźć tam inwencję. ówczesne prądy, silnie odcinające sztukę stosowaną od artystów malarzy, dały w rezultacie to, co wykonano w Wiedniu i indziej w latach mniej więcej do r. 1885...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Płoszewski, Leon (zebr. i oprac.) 1971. Wyspiański w oczach współczesnych. T. 1-2, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.