policyjność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ryzmie. W farsie Policjanci ostatni więzień reżymu staje się lojalistą w stopniu większym jeszcze niż stróże porządku. Na skutek tej przemiany więzień dominuje policjanta, który, tracąc możność przeciwstawienia się anarchiście, czuje się nagle zagrożony w swej policyjności. Następuje odwrócenie naturalnego stosunku zależności między więźniem i policjantem i ono staje się źródłem komizmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wirth, Andrzej 1964. Teatr jaki mógłby być, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.