policyjno-żandarmski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) poddany rosyjski, jakiś „p. R.” (prawdopodobnie myślano o Bogdanie Jaxa Ronikierze), Zapolska nie wytrzymała. Jak świadczy A. Grzymała-Siedlecki „miłość własna, autorska, przezwyciężyła strach przed konsekwencjami natury policyjno-żandarmskiej (na wypadek powrotu do Warszawy); po akcie IV Pawlikowski już oficjalnie powiadomił prasę, kto jest autorem”. („Tamten” Zapolskiej. „Kur. warsz.” 1928 nr 240 [wiecz.] s. 5). W recenzjach krakowskich nazwiska Zapolskiej nie wymieniono; aluzje jednak, zwłaszcza w „Głosie Narodu”, były całkowicie przejrzyste...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czachowska, Jadwiga 1966. Gabriela Zapolska. Monografia bio-bibliograficzna, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.