policyjno-żołdacki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stanowisko obu radców jest wyrazem powszechnego i panicznego lęku przed powtórzeniem się tragedii powstań. Społeczeństwo wykrwawione i wyniszczone represjami, rzucone na kolana i zdławione obrożą policyjno-żołdackiego reżimu, nie chce już pod żadnym pozorem patrzeć po raz trzeci na skutki klęski, „wszechmocy boskiej po nocach nadaremnie wzywać [...]” (rozdz. XVIII). pozostają więc: uległość, rezygnacja, bierność,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żeromski, Stefan 1984. Syzyfowe prace, wyd. 2, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.