policyjno-biurokratyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W okresie między pierwszą i drugą wojną światową reakcyjna burżuazja w wielu krajach Europy, nieprzerwanie rozwijając i doskonaląc swoją policyjno-biurokratyczną machinę, rozprawiała się w okrutny sposób z masowymi ruchami mas pracujących i nie dawała możliwości dokonania rewolucji socjalistycznej w drodze pokojowej. Tego rodzaju możliwość powstała dopiero w ostatnich latach — w wyniku historycznych, o światowym znaczeniu przemian, które dokonały się po drugiej wojnie światowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo