policyjno-fachowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_795.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) nistracyjna 76. Ustawa ta dzieli się na trzy części: w części pierwszej (§ 2 - 52) regulowana jest w pięciu rozdziałach problematyka organizacji administracji (rodzaje władz administracyjnych oraz problem ich rzeczowej i miejscowej właściwości, kwestie nadzoru administracyjnego i policyjno-fachowego, zagadnienia pomocy urzędowej, a także prawna problematyka korporacji, zakładów i fundacji prawa publicznego oraz nadzoru nad nimi); w części drugiej (§ 53 - 299) regulowana jest problematyka działań administracyjnych (Verwaltungshandeln, w tym w szczególności zarządzeń administracyjnych, statutów, aktów administracyjnych i umów publicznoprawnych, formalnego postępowania administracyjnego, postępowania zmierzającego do zatwierdzenia planu, postępowania doręczeniowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przymusu administracyjnego); natomiast część trzecia (§ 300 -318) obejmuje przepisy końcowe, w tym m.in. wyjaśnienia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.