policyjno-lekarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Restauracja Stępkowskiego 63, 461, zob. też Sklepy: Skład win i delikatesów Stępkowskiego Resursy Resursa Kupiecka 67, 69—70, 104, 404, 464, 465 Resursa Obywatelska 104, 420, 464, 583 Robotnicy 16, 97—8, 302, 484, 486, 493, zob. też Dozór policyjno-lekarski nad robotnicami; Kasa wsparć dla robotników zjednoczonych cukrowni Ostrowy, Walentynów i Tomczyn; Kamieniarze; Komuna Paryska; Kształcenie robotników polskich w fabrykach angielskich; Odczyty: Odczyty dla robotników; Robotnicze poniedziałki; Strajk robotników w fabryce włókienniczej Hielle i Dietrich w Żyrardowie; Szkoły: Szkoła dla dzieci robotników fabryki Szlenkiera; Tanie mieszkania we Francji; Ubezpieczenia: Ubezpieczenia robotników w Niemczech; Ustawodawstwo: Ustawa o robotnikach fabrycznych Robotnicy angielscy 449 Robotnicze poniedziałki 334, 626 Rocznik Medycyny Polskiej 415 Rocznik prac naukowych 306, 605 Roczniki Akademii Umiejętności 343 Roczniki ruchu naukowego 306, 605 Rodzina, zob. Kronika Rodzinna, Małżeństwo; Wielodzietność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1957. Kroniki. T. 6, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.