policyjno-militarny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie mogłem z początku zrozumieć, co się stało, o co władzom chodzi, tym bardziej że byłem parę tygodni przedtem w Krakowie z prezydentem Mościckim, który po raz pierwszy po objęciu władzy odbywał uroczysty wjazd na Wawel, i nic podobnego nie miało miejsca. Te zarządzenia policyjno-militarne były tym dziwniejsze, że chowaliśmy poetę, ai nie generała...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skotnicki, Jan 1957. Przy sztalugach i przy biurku. Wspomnienia, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.