policyjno-oficjalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W utworach Tołstoja znalazły wyraz siła i słabość, potęga i ograniczoność właśnie chłopskiego ruchu masowego. Jego gorący, namiętny, częstokroć bezlitośnie ostry protest przeciwko państwu i policyjno-oficjalnej cerkwi wyraża nastrój prymitywnej chłopskiej demokracji, w której wieki poddaństwa, wieki czynowniczej samowoli i grabieży, wieki cerkiewmego jezuityzmu, oszustwa i szalbierstwa spiętrzyły góry gniewu i nienawiści. Bezwzględne odrzucanie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tołstoj, Lew 1973a. Dzienniki. T. 1-2, przekł. M. Leśniewska, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.