policyjno-polityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po zakończeniu wojny, Amerykanie zażądali od zaaresztowanych przez siebie Niemców wypełnienia kwestionariusza złożonego ze 131 pytań — idących od zwykłych paszportowych spraw tożsamości aż po najbardziej niespodziewane i często naiwne pytania policyjno-polityczne. Ernst von Salomon, pisarz który w swoim czasie wziął udział w morderstwie Rathenaua, aresztowany zresztą przez nieporozumienie, stworzył w formie odpowiedzi na te pytania 700-stronicową książkę *), która stanowi więcej niż autobiograficzne sprawozdanie : jest jednym z najciekawszych współczesnych świadectw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Datner, Szymon 1961. Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych armii regularnych w II wojnie światowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.