policyjno-prokuratorski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pisemko wykryto, rzeczywiście, po raz pierwszy w więzieniu krakowskim. A że już i wtedy wcielano w życie hasło: „Żandarmi wszystkich krajów, łączcie się!“, więc prokurator Polak doniósł uprzejmie o rezultatach rewizji carskiemu prokuratorowi w Warszawie. Ten ostatni, prokurator Warszawskiej Izby Sądowej, znany liberał Trochimowski, drukujący swe artykuły w piśmie „Wiestnik Jewropy“ — dotknięty w swej ambicji policyjno-prokuratorskiej, przeprowadził skrupulatną rewizję we wszystkich celach. Podczas gdy żandarmi zrywali podłogi, grzebali w piecach i krajali sienniki, liberał-prokurator skarżył się właśnie inicjatorowi i redaktorowi pisemka, Józefowi Pławiński emu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wspomnienia 1953. Wspomnienia o „Proletariacie”, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.