policyjno-sądowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) JUSTYCJARIUSZ [łac.]: I) w dawnej Polsce urzędnik król. o kompetencjach policyjno-sądowych, zw. też oprawcą, wprowadzony na wzór zach.eur. w końcu XIII w.; po podporządkowaniu staroście urząd ten zanikł w końcu XV w.; 2) w Austrii i Galicji 1784-1848 urzędnik dominalny rozstrzygający drobniejsze sprawy w gminie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jurga, Tadeusz 1990. Obrona Polski 1939, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.